Prywatna Szkoła Podstawowa "ART" – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
 

Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"

OD 1. X. 2019 ROKU POD PATRONATEM HONOROWYM SZKOŁY FILMOWEJ IMIENIA KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO.

Szkoła "ART" od lat pozostaje w tyskiej czołówce pod względem wyników nauczania.

Osiągnięcia z matematyki

Osiągnięcia z języka angielskiego

Osiągnięcia z języka polskiego

Wyniki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 2016

OSIĄGNIĘCIA Z BIOLOGII

„Z innego Jasia ukształtować innego Jana, do innego życia tworzenia” – taka jest misja szkoły „ART”.

Misja i wizja szkoły "ART"

Priorytetem w naszej szkole jest wysoki poziom kształcenia oraz wychwyowanie uczniów do wyższych wartości.
Stawiamy na indywidu- alizację procesów nauczania.

Pragniemy, aby nasi Absolwenci zostali w przyszłości twórczymi i aktywnymi jednostkami w swoich lokalnych społecznościach. Dlatego naszym celem jest wykorzystywanie w pełni potencjału każdego ucznia, rozbudzanie nowych zainteresowań oraz szlifowanie talentów już odkrytych – u nas żaden z nich się nie zmarnuje! Poczucie pewności siebie i wiara we własne możliwości są możliwe do osiągnięcia tylko w miejscu optymalizującym wszechstronny rozwój młodego człowieka. Dlatego zapewniamy naszym uczniom bezpieczne i stymulujące środowisko, w którym bliski i bezpośredni kontakt z nauczycielami, poszanowanie indywidualności i niepowtarzalności każdego ucznia oraz przyjazna atmosfera są fundamentami budowania szkolnej społeczności. W naszej szkole stawiamy przede wszystkim na dwa obszary: wysoki poziom edukacji oraz wychowanie dzieci w duchu uniwersalnych wartości. Chcemy uwrażliwiać na dobro i piękno poprzez położenie szczególnego akcentu na kształtowanie kompetencji estetycznych – młody człowiek jest dla nas odbiorcą i twórcą kultury.

  • NAJWAŻNIEJSZE SĄ DLA NAS:
  • • Wykorzystywanie indywidualnego potencjału ucznia.
  • • Wszechstronny rozwój i aktywizacja – bogata oferta zajęć warsztatowych.
  • • Tworzenie Miejsca bezpiecznego i przyjaznego, które stwarZa optymalne warunki rozwoju dziecka.

warsztaty

Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w wybranych przez siebie warsztatach.
Przesłany obraz

WARSZTATY ESTRADOWE

W ramach zajęć rozwijamy kreatywność i wyobraźnię, wykonujemy ćwiczenia improwizacyjne, uczymy się otwartości w wyrażaniu emocji na scenie oraz pokonujemy własne ograniczenia i lęki. Podczas publicznych wystąpień ważne jest słowo, dlatego ćwiczymy dykcję i emisję głosu, uczymy się interpretacji tekstu i świadomości własnego ciała. Ponieważ tworzymy zespół, ważna jest dla nas integracja i wzajemne zaufanie, które pomagają nam współdziałać na scenie. Chcemy swoimi występami uświetniać szkolne uroczystości oraz zaprezentować nasze umiejętności podczas Prezentacji na dużej scenie.
Przesłany obraz

WARSZTATY PRZYRODNICZE

Podczas zajęć obserwujemy przyrodę w terenie oraz jeździmy na wycieczki dydaktyczne (np. do Ojcowskiego Parku Narodowego i Śląskiego Ogrodu Botanicznego), w trakcie których fotografujemy florę i faunę. Oglądamy również filmy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Uczymy się pracy z planem, mapą, lornetą, lupą i kompasem. Jak przystało na młodych przyrodników wykonujemy (bezpieczne) doświadczenia i sporządzamy preparaty mikroskopowe. Świetnie się bawimy podczas gier i quizów.
Przesłany obraz

WARSZTATY MATEMATYCZNE

Warsztaty pomagają nam oswoić tę „straszną” i trudną matematykę: rozgryzamy zagadki logiczne, kształtujemy wyobraźnię przestrzenną, podczas pracy z zadaniami szukamy nietypowych rozwiązań. W trakcie warsztatów przygotowujemy się do konkursów (Nudna Matematyka, Kangur i inne). Dowiadujemy się również, w jaki sposób wiedza matematyczna jest przydatna podczas rozwiązywania problemów z życia codziennego.
Przesłany obraz

WARSZTATY TEATRALNE

W ramach zajęć warsztatowych intensywnie pracujemy nad ekspresją ruchu – zdynamizowaniem języka gestu. Ćwiczymy wizerunek kreacji indywidualnej i zbiorowej. Stosujemy gry wyobraźniowe oraz psychodramę. Pracujemy nad realizacją nowego spektaklu „Smugi” do muzyki ORB oraz Enyi.
Przesłany obraz

WARSZTATY PLASTYCZNE

Na warsztatach rozwijamy naszą kreatywność i uczymy się myśleć w sposób niekonwencjonalny poprzez tworzenie w rozmaitych technikach plastycznych. Poszerzamy również nasze postrzeganie i rozumienie świata o elementy sztuki. Mamy również możliwość wyrażania swoich emocji w sposób twórczy. Tradycją naszej szkoły są plenery plastyczne, podczas których uczymy się, jak być uważnym obserwatorem przyrody i jak swoje obserwacje przelać na kartkę papieru. Nasze prace biorą udział w licznych konkursach.
Przesłany obraz

WARSZTATY FILMOWE

Podczas zajęć poruszane są podstawowe zagadnienia dotyczące filmu (historia, osoby zaangażowane w produkcję, rodzaje planów filmowych, najważniejsze gatunki). Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej przygotowujemy się do świadomego odbioru dzieł i ich interpretacji. Filmy, które oglądamy, poruszają istotne dla nas problemy i poszerzają nasze horyzonty, dlatego chętnie dzielimy się swoimi wrażeniami podczas poprojekcyjnych dyskusji.
Przesłany obraz

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Dzięki uczestnictwu w warsztatach poznajemy tajniki fotografii, nie obce stają nam się różnorodne techniki robienia zdjęć, uczymy się kompozycji obrazu oraz tego, jak wykonać portret, reportaż czy pejzaż. A przede wszystkim fotografujemy! – w plenerze i nie tylko.wszystkim fotografujemy! – w plenerze i nie tylko…
Przesłany obraz

WARSZTATY RECYTACJI

Podczas zajęć pracujemy nad dykcją i emisją głosu, w czym pomaga nam gimnastyka buzi i języka. Uczymy się interpretacji utworu, przekładając obrazy poetyckie na rysunek lub ruch. Bardzo ważna podczas zajęć jest praca nad śmiałością sceniczną, dlatego czytamy wiersze przed całym zespołem i w ten sposób przygotowujemy się do prezentacji utworów poetyckich na scenie.
Przesłany obraz

WARSZTATY TANECZNE

W warsztatach ( które odbywają się w dwóch grupach: klas I-III i IV-VI) mogą uczestniczyć wszyscy, którzy lubią taniec i ruch. Poznajemy na nich różne techniki taneczne, co pomaga nam zachować prawidłową sylwetkę, wyrabia koncentrację oraz uczy współdziałania w grupie. Uczymy się ekspresji poprzez ruch i umiejętności poruszania się w przestrzeni. Mamy wpływ na muzykę i choreograficzne pomysły. Efekty naszej pracy prezentujemy podczas corocznych Prezentacji.
Przesłany obraz

WARSZTATY MEDYCZNE

Na warsztatach zapoznajemy się ze specyfiką pracy lekarza, systemem studiów medycznych, podstawowymi dziedzinami medycyny, a także uczymy się przygotowywać krótkie prezentacje dotyczące wspólnie wybranych, ciekawych jednostek chorobowych. Poznajemy również szpital od drugiej strony, czyli od strony personelu medycznego.
Przesłany obraz

WARSZTATY INSTRUMENTALNE

W czasie pozalekcyjnym uczymy się gry na wybranych instrumentach muzycznych.

Wspieramy Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci oraz Ośrodek Archidiecezji Katowickiej św. Faustyna w Tychach.

Bądź w kontakcie